huong-dan Hướng dẫn | Exness Vietnam - Exness Việt Nam
Cách mở tài khoản demo trên Exness
Hướng dẫn

Cách mở tài khoản demo trên Exness

Tài khoản demo trên nền tảng về mặt kỹ thuật và chức năng là một bản sao hoàn chỉnh của tài khoản giao dịch trực tiếp, ngoại trừ việc khách hàng đang giao dịch bằng cách sử dụng tiền ảo. Tài sản, báo giá, chỉ báo giao dịch và tín hiệu hoàn toàn giống nhau. Do đó, tài khoản demo là một cách tuyệt vời để đào tạo, thử nghiệm tất cả các loại chiến lược giao dịch và phát triển kỹ năng quản lý tiền. Nó là một công cụ hoàn hảo để giúp bạn thực hiện những bước đầu tiên trong giao dịch, xem nó hoạt động như thế nào và học cách giao dịch. Các nhà giao dịch nâng cao có thể thực hành các chiến lược giao dịch khác nhau mà không gặp rủi ro về tiền của chính họ.
Cách chuyển tiền sang tài khoản giao dịch khác trên Exness
Hướng dẫn

Cách chuyển tiền sang tài khoản giao dịch khác trên Exness

Exness rất vui mừng được cung cấp tính năng chuyển khoản nội bộ hữu ích của chúng tôi, cho phép chuyển tiền ngay lập tức giữa các tài khoản giao dịch 24/7! Mặc dù chuyển khoản nội bộ là miễn phí, xin lưu ý rằng các tài khoản có mệnh giá bằng các loại tiền tệ khác nhau sẽ được chuyển đổi tiền tệ tại thời điểm chuyển khoản.